Ook werkgevers kiezen voor de MYinfoNL-app

De MYinfoNL-app biedt de mogelijkheid om naast de gemeentelijke informatie nog een extra informatielaag toe te voegen. Daarin kunnen in de gemeente actieve werkgever(s)/uitzendbureau(s) informatie delen over:

  • De geboden huisvesting: denk aan foto’s/video’s van de huisvesting, huisregels en afval;
  • Arbeidsgerelateerde zaken: denk aan loonstrookjes en informatie over de werkgever;
  • Mogelijkheden om feedback te geven: denk aan schade of klachten melden of reviews achterlaten.

Op deze wijze kunnen arbeidsmigranten zich in het thuisland al een beeld vormen van huisvesting en werk dat hen te wachten staat in Nederland. Tevens kunnen zij in direct contact treden met hun werkgever en huisvester. Aangezien de gemeentelijke informatie in dezelfde app te vinden is, wordt de toegang tot die informatie nóg eenvoudiger.

Twee informatielagen

De MYinfoNL-app maakt het mogelijk voor gemeenten en lokaal actieve werkgevers om de twee informatielagen samen te voegen in een overzichtelijke app. In dat geval zal de app uit twee informatielagen bestaan:

  • Informatielaag 1: hierin staat  relevante gemeentespecifieke informatie;
  • Informatielaag 2: hierin staat werkgeversgerelateerde informatie over werken en wonen.

Zowel de gemeente als de lokaal actieve werkgevers werken hebben uitsluitend toegang tot hun eigen omgeving. Zij kunnen elkaars informatie dus niet bewerken.

Meer informatie